Sommar & sol

 

När jag skriver dessa rader är det bara början på maj, en underbart vacker vårdag med strålande sol. Marken har delvis blivit vit igen på vissa ställen, men inte av snö utan av vitsippor; det är så vackert!

Sommaren ligger framför, med allt vad den innebär av värme, vila, utflykter mm.

Även i församlingens verksamhet blir det en del förändringar under sommartiden: barngrupperna har redan haft sina avslutningar, tonår följer snart efter, dagledigträffarna gör uppehåll under juni & juli, och vi drar även ner lite på övrig verksamhet. Men det finns ju även ett antal konferensen att besöka under sommartiden!

 

Vägens folk

Människor har i alla tider förflyttat sej genom att gå kortare eller längre sträckor; det gjorde även Jesus och lärjungarna. Det tar tid att gå, men man både ser, hör och förnimmer saker och ting runt om sej tydligare då än om man färdas på annat sätt. För många är det en fantastisk upplevelse att fjäll-vandra, och något som blivit alltmer populärt är att pilgrimsvandra. Det kan ske på olika sätt, i olika former, kortare eller längre sträckor, men det tycks fylla ett behov hos stressade människor att på det sättet få koppla bort det som annars pockar på vår uppmärksamhet. Det handlar om att vara närvarande, inte göra så mycket mer än gå, och att lyssna, både inåt och uppåt.

De första kristna kallades för "de som hörde till Vägen", Apg. 9:2. Jesus är ju väldigt tydlig med att han är "vägen, sanningen och livet" Joh. 14:6. Jesus är vägen till Fadern, men han går också själv tillsammans med oss på vår vandring genom livet. Han vill dela livet med oss, lyssna till oss, våra behov & önskningar, precis som han gjorde med Emmaus-vandrarna.

Vi är vägens folk idag. Vi har valt att följa Jesus, att gå den väg Guds ord visar. Och på den vägen får vi se Guds under ske! Vi kan be med orden i Habackuk 3:6

"Herre jag har hört om dina gärningar, jag har sett dina verk. Förnya dem i denna tid, ge Dig till känna i denna tid!"

 

Fridshälsningar Kristina

 

Kristina Johansson, Pastor i Högsby Filadelfiaförsamling