Utelek på rejoice Utelek på rejoice

Högsby

Rejoice

Plats: Ungdomsvåningen, Filadelfia Högsby

Måndagar kl. 17:30 - 18:30

Åldersgrupp. Från 6 - 13 år.

Lekar, Spel, Musik, Andakt, Aktiviteter,